Thursday, November 5, 2009

GETUIG DEUR LEWENSWANDEL

1Tim 4:15 Wees vlytig in hierdie dinge,leef daarin, sodat jou vooruitgang vir almal duidelik kan wees.
(16)Let op jouself en op die leer; volhard daarin; want deur dit te doen, sal jy jouself red sowel as die wat jou hoor.

Die boodskap van Paulus aan Timoteus is duidelik. Daarom dat die duiwel juis die kinders van God wil verhoed om hulle volle potensiaal te bereik. Ons kan en moet egter as kinders van die Vader ons uitleef in die oorwinning wat Christus reeds vir ons bereik het deur Sy kruisdood. Elkeen se vooruitgang moet sigbaar wees vir alle mense, gelowig sowel as ongelowig.

Ons moet by onsself begin en nie ander ondersoek sonder om self eers voor die Vader te kniel nie. Bou jouself op in die teenwoordigheid van die Vader sodat jy die brug kan wees tussen die kundiges en onkundiges. Redding is reeds verkry, maar die aanneming is net so belangrik, waarsonder dit geensins tot voordeel kan wees nie.

Raak die omstanders in jou omgewing opgewonde oor jou praat, handelinge en gewoontes? Komaan manne en vroue van God, hoor die boodskap, ons het leiers nodig in die tyd, wat kan vasstaan in die opdrag, deur hul lewenswandel!!

Met dank aan: Flip Nel

No comments: