Monday, October 19, 2009

DIE ONSE VADER

Ek kan nie praat van:
Onse .................................as ek net vir myself lewe nie.
Vader ................................as ek nie Sy kind geword het nie.

Ek kan nie bid:
wat in die hemel is ..................as ek aardsgebonde is nie.
laat U naam geheilig word.......as ek Sy naam ydelik gebruik nie.
laat U koninkryk kom ..............as ek nie by sending betrokke is nie
laat U wil geskied ...................as ek altyd my eie sin soek nie.
vir my daaglikse brood ............as ek wat ek het, verkwis nie.
vergewe ons ons skulde ............as ek nie berou het nie.

Ek kan nie onderneem:

soos ons, ons skuldenaars vergewe .....as ek met 'n wrok rondloop nie
lei ons nie in die versoeking nie ........as ek met sonde speel nie.

Ek kan nie praat van:

aan U behoort die koninkryk ...........as ek Jesus nie dien nie.

Ek kan nie byvoeg:
en die krag ...........................as daar vrees in my hart is nie.
en die heerlikheid ....................as ek my eie lewe regeer nie.
tot in ewigheid .......................as ek nie Sy koms verwag nie.

Ek kan nie eindig:
amen ..................................as ek nie kinderlik glo nie

Deurgegee deur Danie Jacobs

1 comment:

Nimsi se Blog said...

Dankie hiervoor Oom Petrus