Tuesday, January 27, 2009

EENSAAM EN ALLEEN

Al ooit die uitdrukking gehoor: “van God en mens verlate?”

As jy voel dat jy in daardie staat verkeer dan is jy regtig alleen. Geen mens, geen lewende dier in die omtrek van ‘n paar kilometer nie… Net jy..!

Die gevoel van eensaamheid kan ‘n mens ondervind na die onverwagse dood van ‘n geliefde, man of vrou of dalk ‘n ouer of ‘n kind. Jy probeer hierdie eensaamheid beveg deur jou oor te gee aan drank of pille of iets dergliks. Sodra die tydelike susmiddel uit jou liggaam is ondervind jy dat die eensaamheid net groter is, en so volg die volgende pil of drankie maar elke keer in ‘n groter hoeveelheid, tot wanneer…….! Hierdie verlies van ‘n geliefde kan ook veroorsaak dat ‘n mens jou kan onttrek van mense en niks met hulle te doen wil hê nie. Dit veroorsaak dat jy total vereensaam en ‘n soort kluisenaar word wat op sy beurt weer niks goeds vir jou op emosionele gebied doen nie. Depressie is die volgende stap in die ketting, met ‘n gevoel van nikswerd wees vir almal rondom jou wat uiteindelik op gedagtes van selfmoord uitloop.
Hoe baie keer gebeur dit nie, dat jy te midde van ‘n groot groep mense om jou, so eensaam voel asof jy duisende kilometer van die naaste persoon af is. Dink veral aan ouer mense wat in ‘n ouetehuis is en baie min besoek van hulle kinders kry

Hoeveel huisvroue veral diegene wat nie meer kinders in die huis het nie, sit met hierdie leë-nes-sindroom. Al die jare het hulle nuttig gevoel, met kinders wakker maak.., help aantrek.., kos gee.., wegneem skooltoe.., in die middae weer gaan haal en kos gee.., help met huiswerk. Die kinders na buitemuurse aktiwiteite aankarwei, of net langs die rugbyveld of korfgbalveld vir die kinders skreeu tydens wedstryde. Nou, nou is daar niks……! Net jy….!
Het jy al daaraan gedink hoe eensaam en alleen Jesus in die tuin van Getsemane gevoel het die nag toe Hy verraai is?
Matt26:38…….bly hier en waak saam met my. (39) en Hy het ‘n entjie verder gegaan en op Sy aangesig geval en gebid……..(40) en Hy kom by die dissipels en vind hulle aan die slap (42)weer het Hy vir die tweede maal gaan bid…. (43) Toe kom Hy en vind hulle weer aan die slap….
Hy het total alleen geworstel niemand het saam met Hom gewaak in daardie lydings uur nie. Later aan die kruis roep Jesus uit My God! My God! Waarom het u my verlaat.

Jy sien Jesus weet wat dit is om van God en mens verlate te wees! As jy in daardie toestand verval of besig is om te verval, gaan soek die teenwoordigheid van die Meester op. Hy sal jou help en deurdra en vertroos.

Gebed
Here ek wil bid vir elkeen wat eensaam is of besig is om te vereensaam. Dit kan nie lekker wees nie. Gee vir hulle die krag om uit daardie kettings van eensaamheid te breek en hulle self te dwing om met ander gemeenskap te hê. Laat hulle inskakel by klein omgeegroepies sodat hulle daar weer hulle menswaardigheid kan terug kry en die eensaamheid oorwin, Amen.

1 comment:

mariki said...

Dankie vir die tydige opskerping!