Tuesday, January 20, 2009

UITDAGINGS EN GELOOF

Elke mens word van babatyd af gekonfronteer met uidagings waarmee hy of sy moet deel. Om die uitdaging aan te neem en daarop te reageer, moet so ‘n persoon die geloof in hom hê dat hy wel kan doen wat die uitdaging van hom vra.
Dink byvoorbeeld aan ‘n kleinding wat deur ‘n. reus wat voor hom staan, al is dit sy mamma of pappa, uitgedaag word om sy eerste treetjies te gee. Daardie kindjie sal nie beweeg tot tyd en wyl hy genoeg geloof het dat hy dit wel sal regkry om te loop nie.

Op dieselfde manier word ons dwarsdeur ons lewens uitgedaag om te presteer of om iets te doen. Soms is die uitdagings maklik ander kere is dit weer verskriklik moeilik. Baie keer moet ‘n mens dadelik reageer op ‘n uitdaging, ander kere het jy weer tyd om daaroor te dink. Hoe dit ookal sy wanneer daardie uitdaging voor jou kom staan, het jy een van twee keuses, of jy moet die uitdaging aanneem of jy moet dit afwys.

Een van die belangrikste elemente is natuurlik dat jy die geloof moet hê dat wanneer jy die uitdaging aanneem, jy sal kan doen wat die uitdaging van jou vra, mits jy nie andere daardeur sal banadeel nie. Indien jy nie die geloof het dat jy sal slaag nie, of as jy sien dat jy andere sal benadeel, sal jy normal weg nie die uitdaging aanneem nie.

Soms staan uitdagings soos ‘n reus voor ‘n mens, en soos die tyd aanstap groei daardie reus tot proporsies wat mens bang maak. Jy weet jy moet daardie reus konfronteer, maar jy het dood eenvoudig net nie die geloof dat jy die reus sal verslaan nie.
Jy hardloop weg! Gaan staan op ‘n afstand na die reus en kyk, kom weer stadig nader en kyk of jy die moed van jou oortuiging het om hom aan te vat, as jy sien dit gaan nie werk nie, dan retireer jy maar weer. Daardie reus pla jou dag en nag. As jy in die oggend opstaan is dit die eerste wat jy sien, as jy in die aand gaan slaap worstel jy vir ure en maak planne hoe jy hom gaan verslaan. Hierdie reus put jou tot die dood toe uit.

So was Koning Saul en die Israelietiese soldate uitgedaag by Sogo toe hulle in ‘n oorlog situasie met die Filistyne was. Goliat van Gat het die Israeliete uitgedaag om iemand te kies om teen hom te veg. Toe Saul en sy manskappe die uitdaging hoor was hulle verskrik en baie bevrees. Hulle was getreiter met hierdie uitdaging, want hierdie Filistyn het soggens vroeg en saans nader gekom om die uitdaging aan hulle gerig vir veertig dae lank.
Toe verskyn Dawid die jong seun, ‘n veewagter op die toneel om vir sy broers wat veg kos te bring, en soos daar normaalweg gesê word, en die res was geskiedenis.

Terwyl Dawid op die slagveld uitkyk, het die Reus weer tevoorskyn gekom en sy uitdaging gerig 1Sam 17:24 Maar toe al die manne van Istael die man sien, vlug hulle vir hom weg, want hulle was baie bang.
Dawid hoor toe stories van groot rykdom en een van Saul se vrouens as betaling vir die man wat die reus verslaan. Dawid, was seker jammer dat hy nie ‘n grootman was om hierdie pryse te kon verdien nie.

Dawid het hom natuurlik vererg vir hierdie reus, 1Sam 17:26 ……Want wie is hierdie onbesnede Filistyn, dat hy die slagordes van die lewende God durf uitdaag.
Koning Saul het van Dawid gehoor en hom laat roep! Dawid het aangebied om teen die reus te veg, Saul wou nie (vers 33) ………jy kan nie…….jy is ‘n seun en hy is ‘n krygsman……..

Dawid het die geloof dat hy die Filistyn kan verslaan, maar hoor bietjie waarop basseer hy sy geloof (vers37) ….die HERE wat my gered het uit die klou van die leeu en die beer, HY sal my red uit die hand van die Filistyn.

Toe Dawid teenoor die Filistyn stelling inneem het hulle mekaar uitgedaag! (vers 45) Maar Dawid sê vir die Filistyn: “Jy kom na my toe met ‘n swaard en ‘n spies…maar ek kom na jou toe in die naam van die HERE van die leërskare, die God van die slagordes van Israel wat jy uitgedaag het.(46) Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan…….” (47)”….die stryd behoort aan die Here, en Hy sal julle in ons hand gee”

Hoe hanteer jy die uitdagings in jou lewe? Waarop basseer jy jou geloof en vertroue?
Spreuke 3:5 Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie.

Ja daar is maar net een plek waar ons geloof en vertroue kan kry en dit is by die Here.

Is jy nou al in geplug by daardie Bron?

No comments: