Friday, January 30, 2009

LAWAAIWATER

Deur die genade van die Here het ek amper 30 jaar gelede laas enige alkoholiese verversing gebruik.
Nou wonder ek of die gebruik voorheen geregverdig was?
Ek het so ‘n bietjie daar in Spreuke gaan rondkrap en interesante inligting omtrent die onderwerp gekry.

Spr 20:1 Die wyn is ‘n spotter, en sterk drank ‘n lawaaimaker; en elkeen wat daardeur bedwelmd raak, is nie wys nie .

Spr 23:20 Wees nie onder die wynsuipers nie, onder die wat as vrate hulle hart ophaal.

Spr 23:21 Want ‘n drinker en ‘n vraat sal arm word, en slaperigheid laat stukkende klere dra.

Spr 21:17 Wie van vrolikheid hou, is ‘n man van gebrek; hy wat van wyn en olie hou, sal nie ryk word nie.

Spr 23:29 By wie is "Ag!"; by wie is "Wee my!"; by wie is getwis; by wie is geklaag; by wie is wonde sonder oorsaak; by wie is dofheid van oë?
Spr 23:30 By die wat láát opbly by die wyn, by die wat ingaan om gemengde drank te proe.
Spr 23:31 Kyk nie na die wyn as dit rooiagtig lyk, as dit sy glans gee in die beker, glad na binne gly nie:
Spr 23:33 Jou oë sal vreemde dinge sien en jou hart verkeerde dinge spreek;
Spr 23:34 en jy sal wees soos een wat in die hart van die see lê en soos een wat op die top van die mas lê.

Ek dink hier praat Salomo van daardie horibale gevoel as jy op die bed gaan le en die wil nie stilstaan nie, maar hou aan om sy pote op te tel en dreig om jou aft e gooi…..!

Spr 23:35 Hulle het my geslaan, sê jy dan, ek het geen pyn gevoel nie; hulle het my neergeslaan, ek het dit nie gemerk nie! (23:36) Wanneer sal ek wakker word? Dan sal ek dit weer opnuut soek.

Spr 23:32 op die end byt dit soos ‘n slang en spuug gif uit soos ‘n basilisk.

Gebed:
Vader, daar is so baie alkoholiste in ons land, wat deur die gebruik van wyn en sterkdrank in die afgrond beland het. Daar is ook andere wat nog oppad is na daardie afgrond toe. Vader maak asseblief mense se oe oop dat hulle kan sien wat gebeur met hulle self en hulle huisgesinne as die die duiwel van drank eers houvas op hulle gekry het. Ek bid vir daardie instellings wat mense help om te rehabiliteer, vir mense wat kan getuig dat hulle verlos is en die eer aan U gee, Amen

2 comments:

mariki said...

Ja, hierdie versoeking is mos ene wat sooo onskuldig kan begin. Maar oe, die ellendes wat dit bring.

Het saam gebid, Oom P.

Oom Petrus said...

Hallo Mariki,
Baie dankie.
Daar is soveel ellende agv drank en dit wil voorkom asof dit vererger. Dit is 'n bekommernis!