Monday, March 16, 2009

GEE REGTIG VIR MEKAAR OM

Rom 12:9 - 21

Moenie net maak asof julle mekaar lief het nie. Nee, wees regtig lief vir mekaar. Haat alles wat sleg is. Doen net waarvan God hou. Julle moet mekaar soos broers en susters liefhê. Besef dat die Heilige Gees in almal van julle woon; dan sal julle mekaar met groot resopek behandel.

Moenie een oomblik verslap in julle diens aan die Here nie. Nee, laat die Gees julle aan die brand steek sodat julle voluit vir God kan leef. Dien die Here met groot oorgawe. Sien met blydskap uit na daardie dag dag waarop die Here alles nuut kom maak. Moenie mismoedig word as julle ly omdat julle Christene is nie. Julle weet mos dat julle saam met Christus sal triomfeer. Hou net aan om te bid.

Help ander mense wat swaarkry. Wees altyd gasvry. Stel julle huise tot beskiking van gelowiges wat nie 'n plek het om tuis te gaan nie.

Moenie allerhande oordele uitspreek oor mense wat julle vervolg nie. Sê eerder vir hulle dat julle bid dat God Sy genade in hulle lewe sal uitstort,

Lag en vier fees saam met elkeen wat bly is. Huil saam met elkeen wat hartseer is.

Leef in harmonie met mekaar moenie baklei nie.

Moenie beter as ander mense probeer wees nie. Maak vriende met mense wat nie te veel van hulleself dink nie. Onthou: julle beskik nie oor die al die kennis en wysheid in die wêreld nie. Wees nederig.

Moenie net regsit om ander mense in eie munt terug te betaal as hulle iets verkeerds aan julle gedoen het nie. Laat hulle liewers deel hê in God se goedheid. Vertel vir hulle die goeie nuus van Christus.

Doen julle bes om in vrede met ander mense te leef. Laat staan al julle wraakgedagtes, my liewe broers en susters. Dit pas glad nie by gelowiges nie. Los dit vir God. Daar staan immers in die Bybel:

"Ek alleen het die reg om te straf; Ek sal wraak neem, ' sê die Here.''

"As jou vyand honger is, moet jy sorg dat hy iets te ete kry.

As hy dors is moet jy hom iets gee om te drink. As jy dit doen sal jy hom sommer baie

skaam maak''

Moenie toelaat dat dit wat sleg is in jou lewe die botoon voer nie. Oorwin die bose deur te doen wat God van jou vra.

No comments: