Wednesday, March 4, 2009

HET JY GEWEET

....Die Here het 'n groter begeerte na jou gehoorsaamheid as aan jou offers. Ps40:7 U het geen behae in slagoffer of spysoffer nie.............

....Die Here wil hê jy moet jou Pa en Ma eer en respekteer sodat jy 'n lang lewe kan hê en dat dit met jou goed sal gaan Deut 5:16 Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het...........

...Die Here nooi jou om op hom te vertrou dan sal jy vervris word. Spr28:25.....maar hy wat op die Here vertrou word verkwik.

....Die Here nooi jou om vir ewig op hom te vertrou Jes26:4 .....want die Here Here is 'n ewige rots.

....Die Here nooi jou om vir Sy antwoord te wag Jes.40:31 maar die wat op die Here wag kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.

Dien net die Here alleen, met alles wat jy is, dan sal dit met jou goedgaan....!Mat6:24 Niemand kan twee here dien nie; want of hy sal die een haat en die ander liefhê.....Julle kan nie God en Mammon dien nie!

No comments: