Thursday, March 5, 2009

SOVEEL DINGE

Met erkenning aan Flip Nel

Met al die gewoel en werskaf van die lewe, leef ons so maklik by mekaar verby! Ons sê so maklik vir mekaar, wees geseënd, of gaan jou goed.....

Is ons nog opreg en sensitief genoeg om mekaar se behoeftes aan te voel, of is daar ook soveel dinge in die weg wat dit verhoed dat ons in voeling met mekaar bly?

Weet ons van die mense wat tekort gehad het die afgelope tydperk, soveel so dat hulle honger/naak/siek/gebind/dors gely het en niemand dalkdaarvan geweet het nie? Of dalk het ons geweet?

Daarom dat Jesus ons aandag vestig op:
Mat 25:42 Want Ek het honger gehad, en julle het My nie te ete gegee nie; Ek het dors gehad , en julle het My nie te drinke gegee nie.
Mat 25:43 Ek was 'n vreemdeling, en julle het my nie herberg gegee nie; naak, en julle het My nie geklee nie; siek en in die gevangenis en julle het My nie besoek nie

Lees self verder tot by vers 46.

Soveel ding wat ons nagelaat het.
Soveel dinge om aan te werk tydens ons verblyf op aarde.

Jesus sê: "Ek het gekom, dat hulle LEWE en OORVLOED kan hê"

As ek van my oorvloed deel, en jy van joune... kan "hulle" OOk die oorvloed van Jesus smaak.

Kom ons konnekteer weer met mekaar, ook met die wat ons graag wil vermy... en ons laat SY OORVLOED oor en deur ons vloei.

No comments: