Friday, March 13, 2009

LEWE VIR JESUS

Lewe vir Jesus, watter vreug!
Strome van blydskap raak nooit leeg:
Toetse mag kom, maar 'k sal nie vrees;
Jesus sal altyd by my wees.

Refrein
Help my U dien al meer en meer,
Help my U loof steeds keer op keer
In U teenwoordigheid en krag -
Nooit van U wegdwaal dag of nag

Lewe vir Jesus, wat 'n rus!
Hom te behaag, dit is my lus
Om slegs te leef vir Hom alleen,
Sy wil te doen is my tot seën.

Lewe vir Jesus overal,
Al my swaar laste dra Hy pal.
Vriende mag wyk, maar Hy bly trou;
Ek steun op Hom, Hy lei my nou.

Lewe vir Jesus tot die end,
Ja my bevind in heerlikheid;
Daar voor Sy troon sal'k voor Hom staan
En Hom hoor sê: "Kind, welgedaan!"

Is jy so op standaard dat jy die woorde "welgedaan" uit die Meester se mond sal hoor?
As jy nognie daar is nie, werk asseblief daaraan...! Die lewe is kort, en die ewigheid is lank.
Luister mooi na die Vader se stem, ek is seker Hy roep na jou....! Hy wil lei en jy moet volg.

No comments: