Sunday, February 8, 2009

GESELSKAP

Daar word beweer dat ons aan verbale diahree ly. Ons wil net praat en praat, en oor ander se slegte eienskappe ‘n eiertjie te lê hê...! Of ons wil net praat en praat en oor ons eie goeie eienskappe ‘n eiertjie te lê hê....! Binne 5 minute van aankoms weet die gas alles van jou af, hoe moeilik dit met die huwelik gaan......,hoe knieserig die baba is...., hoe sukkel jy by die werk......., hoe treurig jou bediende is...., hoe min jou man vir jou omgee.........

In gevalle soos die, is so ‘n gesprek vervelig en afbrekend van aard. Ek wil nie net van jou buurman se problem hoor as ek vir jou kom kuier nie, net so min wil ek van al jou goeie eienskappe of van wat jy alles vermag het hoor, of van alles waarmee jy sukkel. Alles draai nie net om jou nie....!
Wanneer ons gaste kry, moet ons op neutrale grond beweeg sodat ons gaste ook iets kan bydra tot die gesprek. ‘n Ander alternatief en miskien die regte pad om te loop, is natuurlik dat ons vir die eerste paar minute van die gesprek ons toespits op ons gas. Uitvra oor sy persoonlike fisiese welstand, sy geestelike welstand en hoe dit met sy besigheid of werk gaan. Laat jou gas voel dat jy in hom as persoon belangstel, dat hy vir daardie eerste paar minute die belangrikste person in die vertrek is.Jak 1:19 SO dan, my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat................,.

Komplimenteer hom of haar met kleredrag, keuse van kleure of soort motor of iets anders aan sy person bv, hare ens.

Seker een van die mees onvanpaste gesprek rigtings is wanneer twee mense in die geselskap begin praat oor iets wat lank gelede gebeur het waarvan net hulle kennis dra. Die ander gespreksgenote sit dan met hulle toe monde en kan geen bydrae tot die gesprek lewer nie. Miskien geniet die twee wat gesels hulle onderwerp terdeë, maar vir die ander is dit iets wat by hulle verbygaan en die geselskap verveel hulle tot die dood toe.
As ons op hierdie manier optree is ons on-gasvry, ons wil nie regtig gesels nie alles draai dan weer om my selfsugtige ek.

Ons as mense is so afhanklik van mekaar se geselskap en interaksie, maar somtyds maak ons dit onmoontlik vir andere om sinvol met ons te kommunikeer, omdat ons hulle nie ‘n behoorlike kans gee om te praat nie. Ons moet leer om te luister wat ons gespreksgenote sê nie net hoor hulle praat nie.

As daar stiltes kom, moet ons nie senuagtig raak en net begin babbel nie, enige geselskap het tye waarin dit bietjie opdroog, ons moet net nie geselskap forseer nie, formuleer eerder in daardie oomblikke van stilte, ‘n inteligente vraag wat aan jou gas gevra kan word, wat in alle waarskynlikheid weer die gesprek sal stimuleer.

Geselskap moet intelligent wees.

Ons moet ook daarteen waak om godslasterlike dinge kwyt te raak in ons geselskap. Dit is iets wat deesdae aan die orde van die dag is..!

Geselskap moet ook altyd positief wees. Ons moet ophou om mekaar negatief te praat oor wat in ons land en die wêreld aangaan. Ons kuier by mense om hulle nabyheid te geniet. Kom ons let op die rigting wat ons geselskap gaan. As dit in ‘n negatiewe rigting beweeg, prober doelbewus om die positiewe daarin te sien en konsentreer daarop, in plaas van die negatiewe kant.

Ek lees die ander dag ‘n aanhaling wat iemand gemaak het: “Don’t be so serious about life, you will never get out of it alive.”

No comments: