Thursday, February 19, 2009

IS DIT NODIG OM TE BID?

Ken jy die Here van die saak? Of is jy so besig met die saak van die Here dat jy nog nooit die Here van die saak leer ken het nie? Laat hierdie “besig wees met die sake van die Here” jou goed voel en voel dat jy die Here dien. Hou jy Sondagskool, dien jy op die Kerkraad, die boukommittee, of watter ander kommittee binne die kerk? Laat dit jou voel jy is besig om die wil van die Here te doen? Skeep jy eintlik jou gesin af om 5 aande per week met kerk bedrywighede besig te wees.

Hoekom doen jy dit? Is daar dalk ‘n leemte in jou binneste wat jy vul met al hierdie ding wat jy vir die Here doen? Met al jou aktiwiteite waarmee jy besig is, kry jy tyd om met die Here te spandeer? Of is dit net ‘n manier om te keer dat mede broers en susters agterkom dat jy nie op standard met die Here is nie. Dalk bid jy nie eers oor hierdie sake van die Here waarmee jy besig is nie, want jy is so besig dat jy nie tyd kry daarvoor nie.

Ja, dit is nodig om te bid en dit beteken gereeld stil te word en die aangesig van die Here te soek. Nie net oor die sake waarmee jy besig is nie, maar jou gees moet gevoed word sodat jy nie geestelike anoreksie kry nie. As jou gees nie gereeld gevoed word nie, sal jy geestelik doodgaan! As jou gees nie gereeld geoefen word nie, sal jou geestelike spiere nie ontwikkel nie!

Let op hoe baie Jesus gebid het, hy is tog ons voorbeeld wat ons moet navolg. Mark 1:35 En vroeg in die more………..het Hy opgestaan en na ‘n eensame plek vertrek om te bid..
Matt 26:42 …weer het Hy vir die tweed maal gaan bid.

Bid en bid gereeld, dit versterk jou geloof. Kan jy voor vreemde mense bid of slaan jy so toe soos ‘n oester? Dit vat oefening om voor ander te bid, bid ook hardop wanneer jy bid sodat jy jou eie stem kan gewoond raak. As jy nie bid nie hoe kan jy dan in oefening kom en in oefening bly?
Moenie gebedstyd verwaarloos nie gryp dit aan gebed is aan ons gegee soda tons met ons Vader kan kommunikeer, waak daarteen om nie daardie kommunikasie te verwaarloos en naderhand daarmee op te hou nie. Jy is die enigste een wat sal verloor!

Gebed
Vader help ons om nie ons gebedslewe te verwaarloos nie, maar dat ons aangesig daagliks sal soek. Vader, U sal ons nie kwalik neem as ons 20 keer op ‘n dag U genade troon nader in gebed nie. Help ons asb om nie skaam te wees om te bid nie. Amen

1 comment:

Anonymous said...

Oom k lees nog hie wa was oom di naweek?
sam