Tuesday, February 17, 2009

PSALM 24

Alles op hierdie aarde is die Here s’n.
Ja, die aarde self en alles wat daarop leef en beweeg is Syne.
Tussen die strande van die see lê die aarde vasgeplant.

Wie het die reg om in die huis van die Here in te gaan?
Wie mag sommer by Hom gaan staan?
Iemand wat nie verkeerde dinge doen nie
En nog minder daaraan dink, is by die Here welkom;
Ja, iemand wat nie ander mense kul nie en wie se ja sy ja en wie se nee sy nee is.
Vir so iemand sal die Here baie goed wees.
God, sy redder, sal sorg dat sy verhouding met Hom reg is.
Dit is die mense wat naby die God van Jacob wil wees.

Poorte, staan gereed en swaai oop,
Want die magtige Koning wil ingaan.
Wie is hierdie magtige Koning?
Wie is Hy presies, hierdie magtige Koning?
Dit is die Here. Niemand is sterker as Hy nie.
Niemand kan eers naastenby by Hom kers vashou nie.

Uit: Die Boodskap
Die nuwe Testament vertaal in hedendaagse Afrikaans
Jan van der Watt
Stefan Joubert

Psalm 24, is nie ‘n troos Psalm nie, maar wys direk uit, sonder om doekies om te draai, watter kwalifikasies ons moet hê om by die Here welkom te wees, om sommer by Hom te gaan staan.
Dan kom die blye vooruitsig, as ek aan daardie standaarde voldoen sal die Here vir my goed wees.
Kom ons dien hierdie magtige Koning voluit, met ons hele hart. Daar is niemand wat eers naastenby by Hom kan kers vashou nie. Prys die Here.

1 comment:

mariki said...

"Niemand kan eers naastenby by Hom kers vashou nie."

Halleluja!!