Friday, February 27, 2009

NA DIE KRUIS

Met dank en waardering aan Deirdrè Linde

Ek het in April 2008 my hart vir die Here gegee. Na my wedergeboorte was ek egter nog vasgevang in sataniese bindings op my lewe,

Hierdie sataniese bindings het in my lewe gekom onbewustelik toe ek 'n kind was. Selfs nadat ek getroud is en uit my ouerhuis is, het hierdie "dinge" my nog gepla. Ek het gedink noudat ek 'n kind van die Here is, sal al hierdie "dinge" ook weg wees, maar satan het so 'n houvas nog op my lewe gehad, dat hy my geblok het om die Here ten volle te dien. Die Here het twee mense op my pad gestuur om my te help om van hierdie bindings op my lewe bevryding te kry. Vandag kan ek die Here dien, loof en prys met volle oorgawe. Die Here het my kom vry maak van alles wat my weerhou het om Hom tenvolle te dien. Daar is niemand op hierdie aarde en in die hemele groter as God wat hemel en aarde gemaak het nie. God gee ons krag om alles te oorwin. Ons moet net gehoorsaam wees as Hy aan ons hart se deur kom klop. As jy nognie die Here se klop gehoor het nie, vra vandag vir die Here om jou geestes ore oop te maak sodat jy Hom kan hoor. Hy staan aan die buitekant en wag geduldig. Alle eer aan my Hemelse Vader wat my lief het met 'n liefde wat alle oorwin.

No comments: