Wednesday, February 11, 2009

KEN JOU VYAND

Ons loop so lekker toe oe deur die lewe en glo dat ons nie gevang sal word nie. Ons glo ook dit is nie nodig om ons vyand te ken nie. Eintlik, deur te ontken dat daar ‘n vyand is, het ons geen probleem nie. Daar is maar ‘n paar dinge wat ons van hom moet weet sodat hy ons nie onverhoeds vang nie.
1. Hy is ons Teenstander
As ons nie daarop bedag is dat ons vyand altyd op die loer is nie, kan ons so maklik in die slagyster trap wat hy vir on stel.
1 Pet 5:8 Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind.

2. Hy is ons Versoeker
Mar 14:38 Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Versoekings om sonde te doen klop elke dag aan ons deur en hoe maklik is dit nie om daarvoor te val nie. Om maar ‘n paar te noem; slegte begeertes, inhaligheid, owerspel, steel, omkopery (wat deesdae aan die orde van die dag is) en as jy mooi gaan sit en dink kan jy ten minste nog ‘n dosyn ander versoekings neerskryf.

3. Hy is ‘n Bedrieer
Mat 24:4 En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie.
Mat 24: 5 Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.
O! Hoe maklik word ons nie verlei en mislei nie. Al glo ons ook in die Here kan ons so maklik aan ons neuse rondgelei word en wanneer iets in mooi verpakking vir ons aangebied word glo ons so maklik dat dit die ware Jacob is. Mat 24:24 Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei.
Ons moet waak en bid dat ons op daardie dag die onderskeidings vermoe sal he….!

4. Hy is ‘n Dief
Hy sal nie ‘n oomblik huiwer om jou vrede te kom steel nie. Om dit wat jy verkry het weg te neem van jou af nie. Ons word gewaarsku in 2Joh 1:8 Wees op julle hoede, dat ons nie verloor wat ons deur arbeid verkry het nie, maar ‘n volle loon ontvang. Die Here bemoedig ons in. Openb 3:11 Kyk, Ek kom gou! Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie.

5. Hy is ons Beskuldiger
Hy kla ons aan voor die Vader, hy kla ons aan dmv ons gewete. Wanneer ons na die Here toe wil gaan om vergifnis te vra vir iets wat ons verkeerd gedoen het, dan sal hy ons treiter met hoe sleg ons is, dan het ons nie die vrymoedigheid om te bid nie. As hy ons so beskuldig dan moet ons hom weerstaan want ons het ‘n Advokaat Jesus wat ons verdedig, omdat Hy met Sy bloed betaal het.
Die vyand weet sy tyd is min, daarom sal sy aanslag op ons al veller word, ons moet oppas, waak en bid dat ons hom nie ten prooi val nie..
Openb 12:10 Toe hoor ek ‘n groot stem in die hemel sê: Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus; want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag.
Openb 12:11 En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.
Openb 12:12 Daarom, wees verheug, o hemele en die wat daarin woon; wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het.

1 comment:

Nimsi se Blog said...

Hallo Oom Petrus.
Ek sukkel bietjie die laaste tyd om by hierdie venstertjie in te kom...
Ja die ou slang, sy lekkerste kuierplek die laaste paar weke is by...NIMSI!